Privacy Policy

Wij wijzen u erop dat uw persoonsgegevens die u in het sollicitatieformulier invult, alsmede andere informatie die u in het kader van uw sollicitatie ter beschikking stelt, verwerkt en gebruikt zullen worden door inQuisitiv, daaronder begrepen alle daaraan gelieerde ondernemingen, hierna te noemen inQuisitiv, ten behoeve van de beoordeling van uw sollicitatie. inQuisitiv zal uw gegevens voor een bepaalde tijd bewaren, onafhankelijk van het feit of u wel of niet een sollicitatiegesprek of voor bemiddeling wordt aangeboden.
Wij wijzen u erop dat u te allen tijde het recht heeft om uw persoonsgegevens door inQuisitiv te laten aanpassen of te verwijderen.

Ik geef mijn toestemming (onafhankelijk van of ik wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek) aan inQuisitiv voor het verzamelen, bewaren, verwerken en gebruiken van mijn persoonsgegevens voor een bepaalde periode (niet langer dan twee jaar na verstrekking of na een daaropvolgende wijziging door mijzelf gedaan) in verband met de behandeling van mijn sollicitatie.

Ik ben me ervan bewust dat ik mijn toestemming op ieder moment kan intrekken en dat dit effect zal hebben vanaf het moment dat dit aan inQuisitiv is medegedeeld en dat mijn persoonsgegevens langer bewaard mogen blijven dan de hierboven aangegeven periode van twee jaar, als dat wettelijk vereist is volgens de hierop van toepassing zijnde wet.

 

Onze website – Disclaimer

Alle inhoud op deze website is zorgvuldig gecontroleerd door inQuisitiv. Voor zover toegestaan door de wet, wijst inQuisitiv alle garanties expliciet of impliciet af met betrekking tot de juistheid van de hierin opgenomen informatie. inQuisitiv is niet aansprakelijk voor enige persoon voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van enige informatie in of waarnaar wordt verwezen door de inhoud van deze website.

Hyperlinks bestaan in deze websites die leiden naar externe websites waarover wij geen controle hebben. Volgt u een van deze links en verlaat u onze site dan kunnen wij derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van websites die niet onder onze controle is.

inQuisitiv behoudt zich het recht om toegang te krijgen tot en openbaar te maken van individueel identificeerbare informatie om te voldoen aan geldende wetten en wettige overheids verzoeken, voor een goede werking van haar systemen of om zichzelf of zijn gebruikers te beschermen.

 

Back to Top