Nieuwe wet versimpelt ICT-aanbestedingen

Nieuwe wet versimpelt ICT-aanbestedingen

Op 1 april wordt de nieuwe aanbestedingswet van kracht en volgens Nederland ICT worden daarmee enkele obstakels in het aanbestedingstraject zoals dat nu geldt uit de weg geruimd.

Het nieuwe aanbestedingsbeleid is voor zowel kleine (MKB) als grote ICT-bedrijven een flinke verbetering, stelt ICT Nederland dat zich jaren heeft beijverd voor een nieuwe wet.

Zo mogen diensten die een opdracht aanbesteden, geen onredelijke eisen en voorwaarden meer stellen. Onder de oude wetgeving kon het voorkomen dat geschikte partijen werden uitgesloten van deelname op basis van criteria die feitelijk niets met de opdracht te maken hadden.

Geen vreemde combinaties meer

Daarnaast moet de nieuwe wet voorkomen dat overheden en overheidsdiensten onnodig verschillende kleine opdrachten clusteren en vervolgens als één opdracht aanbesteden. Bedrijven die in het verleden al bij voorbaat buiten de boot vielen bij dit soort grote opdrachten, kunnen onder de nieuwe wet wel meedingen.

Ook nemen de administratieve lasten bij aanbestedingstrajecten af, waardoor de kosten voor geïnteresseerde bedrijven minder worden. De wet realiseert dit door bijvoorbeeld aanbestedende diensten te verplichten openbare aanbestedingen op Tenderned  te plaatsen, zodat ondernemers deze openbare aanbestedingen eenvoudig op een centrale plek kunnen terugvinden

Voorlichtingsbijeenkomst eind maart

Voor lidbedrijven die willen weten wat de nieuwe Aanbestedingswet voor hun organisatie betekent, organiseert Nederland ICT op 28 maart een informatiebijeenkomst. Petra Heemskerk (advocaat-partner bij CMS Derks Star Busmann) behandelt tijdens de bijeenkomst de ins en outs van de nieuwe aanbestedingsregels.